Pravila korišćenja

„RSA Gaming“ d.o.o. Banja Luka ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod) koji se objavljuju na tiket.ba. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Sadržaj koji se na tiket.ba prenosi sa drugih izvora obavezno ima i takvu oznaku.

Zadržavamo pravo izmjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

 

Linkovi na druge web stranice

Tiket.ba se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge web stranice. Sve sadržaje tiket.ba koristite na sopstvenu odgovornost. Tiket.ba ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

 

Zaštita privatnosti

Poštujemo privatnost svojih korisnika i posjetilaca portala. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, nećemo davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja pravila tiket.ba, odnosno „RSA Gaming“ d.o.o.

 

Korisnicima je strogo zabranjeno:

– objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće BiH i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način;

– objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima;

– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;

– objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;

– objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;

– svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme;

– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetilaca portala i korisnika.

 

Mobilne aplikacije

Korišćenjem mobilnih aplikacija korisnik se slaže sa svim uslovima pod kojim aplikacija funkcioniše na instaliranom uređaju.

„RSA Gaming“ d.o.o. ima pravo da korisniku šalje servise obavještavanja ukoliko se korisnik sa tom funkcijom prethodno saglasio na svom mobilnom uređaju. Korisnik je saglasan i u isto vrijeme garantuje da neće i da nema pravo da bilo koje od aplikacija, koje su u vlasništvu „RSA Gaming“ d.o.o, na bilo koji način nelegalno koristi, kao i da ih prevashodno neće zloupotrebljavati u cilju sticanja lične dobiti, uznemiravanja odnosno vrijeđanja drugih, i to po bilo kom osnovu. Korišćenjem aplikacije korisnici su saglasni sa cjelokupnim sadržajem aplikacije, te su u skladu sa navedenim saglasni i sa smiještanjem kolačića na uređaj korisnika. „RSA Gaming“ d.o.o. ima pravo da u bilo kom trenutku, bilo da je riječ o besplatnim ili plaćenim aplikacijama, a sve u skladu i isključivo sa svojim poslovnim odlukama, prekine u tom smislu dalje plasiranje određenog sadržaja, odnosno ugasi postojeće servise, podršku, kao i same aplikacije.

 

„RSA Gaming“ d.o.o. Banja Luka